360° produkti

Proizvodi, produkti, artikli i predmeti u 360 °

3d Rotacioni objekat

3d Rotacioni objekat

3d Rotacioni objekat

Prodaja na Internetu je postala žestoko konkurentna. Statične snimke, bez obzira koliko bile kvalitetne, u koliko se radi o prodavanju ili predstavljanju robe, stvari više nisu zanimljive. Najuspešnije veb stranice upotrebljavaju interaktivne snimke. Rotirajuća 360 slika je usavršena za internet i drugačije medijske naprave koji potpomažu korisnicima da osmotre produkt u 360 stepeni. Mušterije iskaju sve više takvih fotki za reklamu svojih stvari. Rotaciona 360 slika je unikatno unapređena fotografska tehnologija, koja kvalitetnom reklamom predmeta u 360 okretanje ima cilj da artikal prikaže što verodostojnije. Rotaciona 360 fotka je napravljena od 36/72 samostalnih slika visoke rezolucije koje se spajaju u istovetnu celinu. Produkt je vidljiv u nekim slučajima većim od realnosti zato što je moguć sliku približiti do najsitnijeg detalja. Reklamu gledalac može pregledati klikom mišem preko fotografije kako bi je okretao oko svoje središnje ose, i kako bi predmet pregledao sa svih strana. Pregled rotirajuće 360 slike radi u svim pregledačima. Alat koji koristi je JavaScript i ne zahteva Flash. Tako da lepo radi i na iPhone, iPad i većini Android tabletima i telefonima.

Vaše proizvode pošaljite u naš studio. Snimićemo 360-stepeni snimke ili obične slike i potom ih profesionalno obraditi u smislu brisanja pozadine i nivelacije boja i osvetljenja. Materijali će bići dostavljeni u formatima za integraciju na sajt ili ćemo ih postaviti na naš server. Nakon što završimo fotografisanje, proizvode Vam šaljemo natrag na Vašu adresu brzom poštom.

Katkad nije u dovoljnoj meri potrebno imati samo slike proizvoda, čak i fotografija 360-a ne pokazuje dodatne detalje koje su vam dobrodošle kako bi gledaocu izložili neke detalje, ili kako vaš proizvod radi. Hot spotovi ili markeri su nepogrešiv način u predstavljanjima dodatnih informacija. Klikom na označene tačke Vašeg produkta, gledalac može dobiti dodatne informacije u tekstualnom ili slikovnom obliku.

Rotaciona 360 slika može se upotrebiti za predstavljanje proizvoda iz sledećih proizvodnih grana: elektronika, moda ili modni dodaci, obuća, satovi, muzejski eksponati ili kolekcionarski predmeti. Zapravo, nema granica za primenu za rotacione 360 fotografije produkata, rotaciju odnosno 360 fotografiju možete integrisati na Vašu ili tuđu veb stranicu ili online prodavnicu sa kvalitetnim interaktivnim sadržajem, obezbediti animaciju na prodajnom mestu.

Rotirajuća 360 fotografija se može upotrebljavati za prikaz vašeg hobija ili bilo kakve zbirke predmeta, novčića, modela automobila, malih i velikih umetničkih dela i to u visokoj rezoluciji.
360 fotografija se radi sa najmanje 36 pojedinačnih fotografija što je standard koji omogućava glatku, tekuću reprodukciju animacije. Naše slike ističe sjaj dubokog fokusa. Fotografisanja izvodimo sa opremom visoke rezolucije kako bi Vam pružili izvanredan kvalitet.

3d odeca

Prodaju na Internetu je postala izuzetno konkurentna. Ipak, bez obzira koliko bili dobri, kao u slučaju prodaje ili prezentaciju robe, stvari više nisu zanimljivi. Top veb sajtovi koriste interaktivni sliku. Rotirajuća 360 slika je razvijen za Interneta i drugih medijskih uređaja koji pomažu korisnicima da pogledate proizvoda u 360 stepeni. Kupci traže više od ovih fotografija za prezentaciju svojih proizvoda. Rotirajuća 360 fotografija razvijen specijalno fotografski tehnologiju, koja je u stanju da predstavi proizvode u 360 rotacije ima za cilj da pokaže proizvod što je moguće tačnije. Rotirajuća 360 fotografije napravljene od 36/72 pojedinačnih slika visoke rezolucije koje se kombinuju u jednu jedinicu. Proizvod je vidljiv u nekim slučajevima veći od realnosti jer je moguće da se uvećanje najmanji detalj. Prezentacija služi da pretražujete tako što ćete kliknuti mišem preko slike da bi mogao da rotira oko svoje ose, kao i da proizvod pregledao na svim stranama. Pregled Rotirajuća 360 fotografije radi u svim pregledačima. Alat koji koristi JavaScript i zahteva Flash. Tako da besprekorno funkcioniše na iOS uređajima (iPhone i iPad ) i većina Android tablet / telefon. 360 stepen Fotografije i redovne fotografije Dostavi svoje proizvode u našoj kompletno opremljenom studiju. Mi ćemo snimati 360 stepeni fotografije ili redovne fotografija, a zatim profesionalno obrađena kao virtualne panorame. Svi materijali će biti obezbeđen u formatima za integraciju na vašem sajtu ili će biti uskladišteni na našim serverima. Kada završite snimanje, vraćate proizvode brzom poštom. Ponekad nije dovoljno imati samo fotografije proizvoda, čak i fotografije 360 i ne pokazuje dodatne detalje koje treba da se razjasni neke detalje posmatrača, ili kako vaš proizvod funkcioniše. Žarišta su savršen način da se prikaže dodatne informacije. Klikom na istaknutih oblasti vašeg proizvoda, gledalac može biti veoma precizne informacije, bilo u tekstu ili likovnog oblika. Rotirajuća 360 foto proizvodi mogu se obaviti bez obzira na to da li je elektronika, modni i modnih dodataka, obuća, satovi, muzejski eksponat ili vlasnik kolekcionarski. Ne postoji ograničenje u korišćenju rotira 360 proizvoda slike, rotirajući 360 fotografija može biti postavljen na sajtu ili online prodavnicu sa visokim kvalitetom interaktivnog sadržaja, da se obezbedi zabavu na mestu prodaje ili da ga primenite u svom digitalnom časopisu. Rotirajuća 360 fotografije može da se koristi za prikazivanje hobija ili bilo kolekciju predmeta, modela automobila, ili umetnička dela dostupnih u visokoj rezoluciji. Rotirajuća 360 fotografija da rade sa najmanje 36 pojedinačnih slika kao standard, koji obezbeđuje glatku, radi reprodukcije animacije. Naše slike karakteriše sjajem dubokog fokusa. Snimanje se vrši sa opremom visoke rezolucije da isporuči najviši kvalitet. Dostavi svoje proizvode u našoj kompletno opremljenom studiju. Mi ćemo snimati 360 stepeni fotografije ili redovne fotografija, a zatim profesionalno obrađena. Svi materijali će biti obezbeđen u formatima za integraciju na vašem sajtu ili će biti uskladišteni na našim serverima. Nakon što smo završili posao, proizvodi će biti vraćeni vama natrag.