Page 1 of 2
1 2
Efekat tranzicionog prelaska iz jedne u drugu panoramu pogodan je za prikaz raznih varijanti. U [...]
Kompijuterski generisan prostor [...]
U ovom primeru video je ubačen u zakrivljenom ekranu. Video je moguce prilagoditi svakom ekrana, [...]
Page 1 of 2
1 2