Институти у оквиру БК система

Институт за развој малих и средњих предузећа

Институт за развој малих и средњих предузећа „Браћа Карић” основан је 1990. године. Институт је јединствена специјализована југословенска истраживачко-развојна, консултантска и образовна установа за пружање услуга у области: развоја предузетништва, развој менаџмент активности, управљања људским ресурсима, пројектовања информационих система, израда и постављања презентација на Интернету, процена вредности предузећа, обуке и едукација ради стицања и унапређења посебних знања и професионалних вештина.

Мисија Института је подстицање развоја предузетништва, израда и примена предузетништва у различитим областима привреде (више од 500 програма), као и перманентно унапређивање знања из области управљања предузећем.

Дискусија на седници Колегијума Института

На Институту су радили експертски тимови састављени од запослених на Институту (пет доктора наука), професори са факултета БК и стручњака из појединих области које Институт ангажује за потребе пројеката.

Доказане и признате, истраживачко-развојне, консултантске, образовне и издавачке делатности обезбедиле су Институту лидерску позицију у области теорије и праксе функционисање и развоја малих и средњих предузећа. 

У организационом смислу Институт за развој МСП се састојао из следећих организационих целина:

После две деценије рада Институт за развој МСП престао је са радом због одласка водећих људи Института на факултете БК Универзитета који су преузели активности Института.

0