Na ovom primeru možete videti kako izgleda tranzicija iz dnevne u noćnu panoramu i [...]
video tura kroz [...]
Na ovom primeru mozete videti kako smo spomenik Đure Jakšića iz stvarnog sveta konvertovali u 3D [...]
Efekat tranzicionog prelaska iz jedne u drugu panoramu pogodan je za prikaz raznih varijanti. U [...]