Na ovom primeru možete videti kako izgleda tranzicija iz dnevne u noćnu panoramu i [...]
Vožnja kolima kroz grad Požarevac, snimljena u 360° 8.5.2020. [...]
video tura kroz [...]
Požarevac je grad i sedište Braničevskog okruga. Prema popisu iz 2011. u užem gradskom jezgru [...]
Na ovom primeru mozete videti kako smo spomenik Đure Jakšića iz stvarnog sveta konvertovali u 3D [...]
Efekat tranzicionog prelaska iz jedne u drugu panoramu pogodan je za prikaz raznih varijanti. U [...]