ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНИ СИСТЕМ „БРАЋА КАРИЋ“

ГРУПА АКТИВНОСТИ 

Производни програм система мале привреде “Браћа Карић” требало би у перспективи да обухвати врло широк асортиман производа металне индустрије, електро-индустрије, као и низ делатности, али само у области кооперативне производње, грађевинарства и др.

Систем мале привреде “Браћа Карић” обавља и развија флексибилне производне програме са изразито маркетиншким приступом. Резултати истраживања тржишта представљају основу за израду производних планова, избора програмских садржаја и инвестиционих улагања.

Диверсификација производног програма система “Браћа Карић” последица је снажног сопственог развоја, као и све већег броја заједничких пројеката и активности система “Браћа Карић” са неколико стотина производних предузећа у Југославији.

Квалитет наших производа и модеран дизајн, уз помоћ наших маркетинг-стручњака и организационих канала дистрибуције проналазе најбржи и најлакши пут до купца, најчешће унапред познатог.

Наш слоган “Све што могу Јапанци – можемо и ми Пећанци”, уз ефикасност и ефективност производних активности су саставни елементи стратегије развоја система “Браћа Карић” и узрок његовог растућег имиџа и успешног пословања.

Оријентација на производно-пословне активности са иностраним партнерима, посебно у области заједничких улагања, већ даје значајне резултате који прелазе више од 50% укупних пословних резултата који се очекују у 1989. и 1990. години.

Реформа привредног система, позитивне промене законских услова и прописа, експанзија приватне иницијативе и приватног предузетништва, развој мале привреде у читавој Југославији омогућиће још бржи просперитет и нашег система мале привреде “Браћа Карић”.

ГРУПА АКТИВНОСТИ 1. – ПРОИЗВОДЊА

ППЈ  (производно пословне јединице) ИНДУСТРИЈСКИ ИНЖИЊЕРИНГ

Индустријски инжењеринг “Карић-Металац” развијао се првобитно за потребе производње система мале привреде “Браћа Карић”, али је до данас израстао у модерну инжењеринг организацију која обавља послове инжењеринга и за фирме изван система “Браћа Карић”. Објекте и просторије нудимо по принципу “кључ у руке” или “производ на руке”, уграђујући у објекте и постројења висок проценат сопствене опреме и технологије.

Послови инжењеринга: Консалтинг; Техноекономске студије, Истраживање и развој; Пројектовање; Изградња објекта; Избор опреме и технологије; Испорука опреме; Монтажа; Пуштање у рад; Надзор над пробном производњом; Пројектовање организације и управљање производњом; Обука кадрова; Маркетинг  и продаја.

МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА

“КАРИЋ – АГРАР”

“Карић-Аграр” је једна од првих фабрика у систему индустријске производње “Браћа Карић”. Ова фабрика обухвата производњу прикључних машина и уређаја за пољопривредну механизацију, производњу ручних пољопривредних алатки и прибор.ж

“КАРИЋ – ФПО ИНОX”

Фабрика процесне опреме обухвата следећи производни програм:

– процесна опрема за прехрамбену индустрију и прераду воћа, поврћа, кондитораја

– мини пекаре за хлеб и пециво

– индустријске кланице за пернату, ситну и крупну стоку

– индустријске хладњаче за воће, поврће и месо

– процесна опрема из домена хемијске индустрије, грађевинског материјала, прераде коже и др.

Део производње „Карић – ФПО ИНОКС“ налазио се у Београду на локацији Вилине Воде где се већ раније реализовала производња конфеционирање лимених плоча и котурова, савијање ивица, лимова и правење различитих производа од те врсте материјала. Набавка сировина и продаја готових производа налазила се у улици Змаја од ноћаја и руковођењем те производње обављао је Милош Вученић.

“КАРИЋ – ВИТОМИРИЦА”

Фабрика за производњу кућишта за електронику, каса, касета, аутоматских врата за лифтове, индустријске и гердеробне ормаре и уопште свих производа кутијастог облика од свих врста металних лимова.

Фабрика за производњу кућишта различите намене и формата, каса и касета  је изграђена у грађевинском смислу у року од неколико месеци почело је снабдевање и опремање те фабрике специјалним машинама. Радови су прекинути јер локалне власти из Општине Ђаковица нису месецима хтели да одобре трафо станицу за снабдевање електричном енергијом.

„Карић – Витомирица“ је била једна од првих фабрика из пројекта „Карић – Косово 50“  и грађена је као заједничко улагање БК групе и Железаре у Никшићу.

Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В О

“КАРИЋ – ГРАДЊА”

Извођење грађевинских радова ниско и високоградње (индустријски и стамбени објекти, монтажа, реконструкција и адаптација свих врста објеката).

“КАРИЋ – СТАН”

Стамбена задруга која се бави комплетним сервисом својим члановима (од обезбеђења плаца, пројекта за градњу, изградњу стамбене јединице, уређења и опремања и др.).

“КООПЕРАТИВНА ПРОИЗВОДЊА”

У остваривању својих производно-пословних активности систем мале привреде „Браћа Карић” остварује производно-пословну сарадњу са великим бројем коопераната сиром Југославије.

0