Kompijuterski generisan prostor [...]
U ovom primeru video je ubačen u zakrivljenom ekranu. Video je moguce prilagoditi svakom ekrana, [...]
Panografija je posebna tenika snimanja panoramskih slika višestrukim kadrovima čime se postiže [...]