Page 4 of 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kompijuterski generisan prostor [...]
U ovom primeru video je ubačen u zakrivljenom ekranu. Video je moguce prilagoditi svakom ekrana, [...]
Page 4 of 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11