U ovim digitalnim bilbordima možemo ubaciti vaše reklame tako da možete testirati kako bi one [...]
U ovom primeru video je ubačen u zakrivljenom ekranu. Video je moguce prilagoditi svakom ekrana, [...]