Da li vam se dopada Matterport stil prelaska iz 3D u 360? Da li vam dopadaju 3D tranzicije? Sada [...]
Poslovni prostor može biti predstavljen kao 360 ili kao 3D. Na ovom primeru možete videti oba. [...]