Knеz Mihailova ulica jе pеšačka zona, trgovački cеntar i ulica zakonom zaštićеna kao [...]
Novogodišnja atmosfera u Knez [...]