Rtanj je dole širok, a pri vrhu se sužava i čini uzani greben i ivičasti zid, a na istočnom [...]