Efekat tranzicionog prelaska iz jedne u drugu panoramu pogodan je za prikaz raznih varijanti. U [...]