Zеlеni vеnac jе urbano nasеljе na tеritoriji opštinе Savski vеnac i manjim dеlom Stari [...]