VIRTUELNI ASISTENTI

Virtuelni vodiči za informisanje i vodjenje kroz virtuelne ture

Virtuelni asistenti za informisanje i vodjenje

Virtuelni vodiči su nezamenljivi alat za informisanje i interakciju u virtuelnim turama. Pomoću njih, posetioci mogu da dobiju detaljne informacije o mestima i objektima, te da se upoznaju s njima na interaktivan način. Oni se mogu integrisati u različite platforme, kao što su ture, videi, online prodavnice, katalozi, mobilne aplikacije i websajtovi, što pruža beskrajne mogućnosti za iskustvo posetioca i povećanje zadovoljstva korisnika

Virtualni vodiči služe kao izvori informacija i prezentacije u virtuelnim turama. Oni pružaju informacije o raznim mestima, objektima i događajima. Cilj virtuelnih vodiča je da pruže posetiocima virtuelne ture slično iskustvo kao i u stvarnim turama, omogućujući im da se upoznaju s raznim zanimljivostima i da dobiju detaljnije informacije o njima.

Virtuelni vodiči mogu biti ljudi ili virtualni likovi koji vode turu, te se mogu pojavljivati na različitim mestima u virtuelnoj turi, kao što su u prozorima, preko audio ili video sadržaja, ili kroz interaktivne elemente. Oni mogu pružati informacije o istoriji, kulturi, umetnosti, prirodi ili bilo kojem drugom području koje se tiče mesta ili objekta koji se posećuje u virtuelnoj turi.

Virtuelni vodiči su ključni za interaktivno iskustvo posetioca u virtuelnim turama. Oni ne samo što pružaju informacije o mestima i objektima, već takođe omogućavaju posetiocima da se aktivno uključe u turu kroz opcije za interakciju poput pitanja ili anketa, te da učestvuju u različitim aktivnostima i igrama. Oni takođe daju opcije za navigaciju ture, omogućujući posetiocima da odaberu gde žele da idu i šta žele da vide tokom ture, što garantuje nezaboravno iskustvo i povećava zadovoljstvo korisnika.

Postupak izrade

Proces izrade virtuelnog vodiča snimljenog pomoću greenscreena obuhvata nekoliko faza:

priprema za snimanje virtuelnog vodiča

Planiranje i priprema

Prvi korak u izradi virtuelnog vodiča je planiranje i priprema. Ovo podrazumeva definisanje ciljeva virtuelnog vodiča, određivanje sadržaja koji će biti prikazan i razvijanje koncepta za interaktivnost. Također je potrebno izabrati odgovarajuću tehnologiju za izradu vodiča, kao što su platforme za izradu virtuelnih turi, 3D modeliranje, video produkcija i drugo.

montaza i postprodukcija

Izrada sadržaja

Nakon planiranja i pripreme, sledi korak izrade sadržaja virtuelnog vodiča. Ovaj korak podrazumeva prikupljanje i pripremu materijala koji će biti korišćen u vodiču, kao što su tekstualni opisi, fotografije, video snimci i 3D modele. Također se razvijaju interaktivne elemente, kao što su pitanja, ankete i igre, koji će omogućiti posetiocima da se aktivno uključe u turu.

Testiranje i puštanje u rad

Poslednji korak u procesu izrade virtuelnog vodiča je testiranje i puštanje u rad. Ovo podrazumeva proveru da li virtuelni vodič funkcioniše kako treba, da li je sadržaj tačan i da li su interaktivni elementi radili kako su planirani. Nakon uspešnog testiranja, virtuelni vodič se objavljuje i pušta u rad, omogućavajući posetiocima da ga koriste.

Primeri

Osnažite vaš posao sa virtuelnim asistentima

Učinićemo sve što je u našoj moći da vam pružimo najbolje rešenje!

TOP