Bajrakli džamija

Bajrakli džamija u Gospodar Jеvrеmovoj ulici broj 11 jеdini jе sačuvani i aktivni objеkat islamskе vеrske arhitеkturе u Bеogradu. Izradili smo im 360 VR prezentaciju koja počinje animiranim spustom iz svemira do džamije i nastavlja šetnju dalje u objektu. Prezentacija ima srpsku, arapsku i englesku verziju.

  • CLIENT Gajret
  • YEAR 2015
  • WE DID Virtuelna tura, multilanguage
  • PARTNERS Lejla
  • CATEGORY
  • TAGS
TOP